Popis prodavaona:

 • Prod. 301 GREDA, Greda bb
  Telefon: 042/729-055 poljoapoteka i prehrana
 • Prod. 303 KLENOVNIK, Klenovnik 8
  Telefon: 042/763-350 poljoapoteka
 • Prod. 304 MARGEČAN, Margečan bb
  Telefon: 042/747-278 prehrana
 • prod. 305 MARUŠEVEC, Čalinec 14
  Telefon: 042/729-414 poljoapoteka
 • prod. 306 DRUŠKOVEC, Druškovec bb
  Telefon: 042/759-078 prehrana
 • prod. 307 DONJA VOĆA, Donja Voća 26 b
  Telefon: 042/766-546 poljoapoteka
 • prod. 308 LEPOGLAVA , Trg kralja Tomislava bb
  Telefon: 042/770-021 prehrana
 • prod. 310 LEPOGLAVA, Trakoščanska 1
  Telefon: 042/791-503 poljoapoteka
 • prod. 313 VIŠNJICA, Donja Višnjica 155 a
  Telefon: 042/703-232 preh.i poljoapoteka
 • prod. 314 CVETLIN,Cvetlinska jazbina 36
  Telefon: 042/705-341 prehrana
 • prod. 315 BEDNJA,Trg svete Marije 27
  Telefon: 042/796-319 poljoapoteka
 • prod. 316 BEDNJA,Trg svete Marije 27
  Telefon: 042/796-319 prehrana
 • prod. 317 VRBNO, Vrbno 21
  Telefon: 042/798-249 prehrana
 • prod. 319 IVANEC, Varaždinska bb
  Telefon: 042/781-493 poljoapoteka
 • prod. 320 TUŽNO, Varaždinska 93
  Telefon: 042/741-016 poljoapoteka
 • prod. 321 MARUŠEVEC, Maruševec 16
  Telefon: 042/771-231 prehrana

 

 • POLJOPRIVREDNA ZADRUGA, KLENOVNIK-VINARIJA
  POS. SEVER IVICA 091 446 6054